Wettelijk

Maatschappelijke zetel

BELNESS SPRL/BVBA
Rue du Louvy, 136
B-6060 Gilly (Charleroi)
Belgique – Belgïe
+32 477 200 623
E-mail: contact@belnessbeauty.com

Registratie

BTW-nummer: BE0898160018

Gebruiksvoorwaarden van de website Mavexbenelux

Door deze website eenvoudigweg te gebruiken en/of te raadplegen, stemt u automatisch en onvoorwaardelijk in met al deze gebruiksvoorwaarden. De BVBA Belness, hierna genoemd "Belness", behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden gelijk wanneer te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving noch vergoeding van welke aard ook We bevelen u dan ook aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de website verleent u geen enkel recht. Deze rechten blijven het exclusieve eigendom van Belness en haar klanten. Zo zijn alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen op de Site voorbehouden en beschermd door het recht op intellectuele eigendom, meer bepaald de auteursrechten, naburige rechten en het merkenrecht. Hierdoor en in overeenstemming met de Codex over de Intellectuele Eigendom is enkel het gebruik voor privé-doeleinden in een familiale kring toegestaan en wordt elk ander gebruik beschouwd als vervalsing of namaak en/of een inbreuk op de naburige rechten en wordt dan ook bestraft volgens de voormelde Codex.

Bijgevolg kan u op geen enkele wijze één van de elementen op de Site en/of de Site zelf geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, verspreiden, commercialiseren, wijzigen, afstaan zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Belness. Elk onwettig gebruik van de Site in zijn geheel of gedeeltelijk (piraterij, vervalsing, enz.) kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

De Site kan hypertext links bevatten waarmee u toegang krijgt tot andere websites die door derden en niet door Belness opgesteld en beheerd worden. Belness kan onder geen enkel beding, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden wanneer deze sites van derden zowel de Belgische als Europese of internationale wettelijke en reglementaire bepalingen niet naleven die nu gelden of in de toekomst van kracht zullen zijn. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van deze niet-naleving.

Het is aan de gebruiker van deze site om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op het internet circuleren.

De logo's en namen van Mavex zijn geregistreerde handelsmerken.